Over Catherina

Catherina Hofman

Zover ik mij kan herinneren, is er een benieuwd zijn en een verlangen naar me te verbinden met alles en iedereen om mij heen. Het staat voor liefde voor mens, dier en omgeving. Vroeger ervoer ik dat de vernauwing van het afgezonderd zijn (de andere kant van je verbonden weten), normaal was. Zoals dat is als je jong bent. Als het me nu overkomt weet ik dat het een eigen recept is om in de puree te geraken.

Ik houd van de vrije stilte en ten diepste houd ik ervan op een directe en betrokken manier niets ongezegd te laten, zodat onduidelijkheid verdwijnt. Ik ben steeds afgestemd op ieders authentieke mogelijkheden.

Als gevorderd EFT-relatietherapeut, gestalt therapeut, trainer/coach, mindfulness trainer en meditatie instructeur, werk ik met een combinatie van een verscheidenheid aan kennis en ervaring. Deze disciplines zijn een geïntegreerd geheel in mijn aanbod als relatie- en gestalttherapeut en vullen elkaar goed aan.

Het leven zelf is mijn grootste leerschool. Na een bewogen leven meen ik dat dit mij tegelijkertijd de kracht en wijsheid heeft gegeven om ‘zo vrij ik nu ben’ in het leven te staan. Daarnaast ben ik steeds weer benieuwd en heb het volste vertrouwen in ieders eigen wijsheid. Mijn dank gaat uit naar de leraren die mij de moed hebben gegeven om naar de pijn, angst en verdriet toe te gaan i.p.v. de neiging te volgen om deze emoties te negeren.
Het liefst draag ik een steentje bij om ons aller aangeboren talent van verbondenheid en diep luisteren te ont-wikkelen en te verdiepen.