Werkwijze Hartkracht10

Catherina Hofman

Intake en behandelovereenkomst:

Allereerst hebben we een intake gesprek. Als er een klik is kunnen jullie kiezen door te gaan. Er is alle aandacht en rust in een aangename omgeving.

1. Intake

 • we ervaren in het eerste contact of er een klik is;
 • we bezien jullie levensomstandigheden;
 • en luisteren naar het huidige probleem;
 • ik zal een voorstel doen voor een traject van aanpak;
 • na vijf gesprekken evalueren we het voorafgaande en kijken of en hoe we verder gaan.
 • we kunnen de relatiegesprekken afwisselen met individuele afspraken en vice versa.

2. Behandelduur

 • Per gesprek kan besloten worden of jullie een vervolggesprek willen.
 • Ook kunnen jullie een lopend traject afsluiten en later weer terugkomen.
 • De ervaring leert dat, afhankelijk van de problematiek, het lukt om binnen 8 tot 20 gesprekken je het gevoel van vertrouwen in elkaar en de relatie weer hebt en je zelf verder kan.
 • Sluit niet uit dat, als het over de jaren heen zo vast is komen te zitten tussen jullie, door traumatische ervaringen bijv., er meer gesprekken nodig zullen zijn.
 • Uiteraard is alles in volstrekte vertrouwelijkheid en blijft wat jullie vertellen binnenskamers.
We zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben.
Sigmund Freud
Alles begint bij een verlangen.
Elk conflict verbergt een prachtige schat
Het hart verwelkt als het niet reageert op een ander hart.
Pearl S. Buck
Proef een verwijt eens als een bevroren verlangen